Pracownia

Pracownia mieści się w Gliwicach przy ul. Ziemowita 1. Zapraszam na zajęcia  warsztatowe z zakresu rzeźby i ceramiki.

Pracowni Rzeźby i Ceramiki reali­zo­wane są:

– zaję­cia warsz­ta­towe dla dzieci i dla doro­słych,
– kursy cera­miki dla nauczy­cieli, instruk­to­rów  tera­pii zaję­cio­wej, arte­te­ra­peu­tów zakoń­czone otrzy­ma­niem cer­ty­fi­katu
– spo­tka­nia z cera­miką dla klas szkol­nych– pokazy ple­ne­rowe wypału cera­miki w pie­cach polo­wych
– dla zaawan­so­wa­nych pokazy for­mo­wa­nia i wypał cera­miki zgod­nie z japoń­ska tech­niką RAKU
– pokazy for­mo­wa­nia na toczku garn­car­skim
– spo­tka­nia oko­licz­no­ściowe połą­czone z warsz­ta­tami cera­micz­nymi
– zaję­cia indy­wi­du­alne,  kon­sul­ta­cje
– zaję­cia i pokazy wyjazdowe

Pracownia prowadzona jest w ramach działań statutowych Stowarzyszenia Forum Ceramików. Jest jedyną profesjonalną pracownia ceramiki
w Gliwicach i okolicy. Aktualne informacje o działaniach pracowni znajdują się na stronie stowarzyszenia: http://www.s.cuforum.pl.

Aby być na bieżąco, zachęcam do zamówienia newslettera z tej strony   – formularz znajduje się na jej prawej kolumnie.

Szanowni Państwo,

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej: http://kwolek.eu/Polityka cookies.pdf