Mistrz Zen-2

Mistrz Zen-2

Mistrz Zen

Mistrz Zen nie przebywa w przeszłości ani w przyszłości jest „tu i teraz”
Jest tylko ta chwila i to miejsce … ta czarka herbaty.